Rozprávkovanie

Nedávno sme sa dostali ku knižke od Lenky Medvecovej Tinkovej z Prosím Spinkej, keď sme ako mnohí rodičia riešili časté budenie sa našej staršej dcéry. Aká teda JE?
  • Knižka je krásna, akurátneho formátu, s peknou obálkou a láskavými ilustráciami. Obsahuje terapeutické rozprávky, ktoré sú rozdelené na bežné uspávanie, nočný spánok či poobedňajšie úspavanie. Pred každou rozprávkou je uvedený krátky príbeh o tom, ako vznikla, pre aké vekové kategórie a problematické situácie je vhodná. 
  • Mnoho rodičov asi bude čakať, že prečítajú rozprávku a keď dieťa ihneď nezaspí, povedia si: "veď to aj tak nefunguje". Sila knižky je ale práve v tom, že učí RODIČOV pochopiť spánok ich detí, jeho príčiny, dôsledky, súvislosti. A prostredníctvom nich rodičia začínajú lepšie rozumieť svojim deťom a súčasne s tým sa zlepšuje aj ich spánok. Takže určite nemá okamžitý efekt, ale práca s ňou je dlhodobá, ale účinná. Autorka sa tu dotýka aj tém ako je dojčenie, strach, podnety, príchod súrodenca, vyplakávanie. 
  • Za rozprávkami nasleduje časť, ktorá vysvetľuje ako funguje spánok u detí, prečo sa často budia, aké sú možné príčiny, prečo nechcú zaspať napriek nekonečnej únave. Autorka tu ponúka aj návod ako rozprávky ďalej využívať, meniť ich podľa situácie a aktuálnych potrieb dieťaťa. Tieto rozprávky nie sú o tom, že by uspávali slovom či svojou intonáciou, skôr pomáhajú deťom vyrovnať sa s pocitmi a zážitkami pred zaspaním. Ako príklad možno uviesť rozprávku o psíkovi Bafovi, ktorému na nos sadá otravná mucha, až nakoniec odletí na voze a jemu sa veľmi uľaví. Tento príbeh je o tom, že môžeme byť niekedy mrzutí, ale každá zlá nálada raz odletí a zmizne v bezpečnom náručí. Ďalšou zaujímavou časťou je príbeh o vláčiku, ktorý je taký preťažený zážitkami, že sa ich musí postupne zbavovať v "stanici spomienok", aby mohol ďalej veselo frčať svetom. Celou knižkou sa nesie silné posolstvo, že deti jednoducho potrebujú absolútny pocit bezpečia a istoty, aby mohli pokojne spať.
  • Do konca júna platí na stránke www.prosimspinkej.cz/rozpravkovanie zľavový kód "predetivnitre", po zadaní ktorého získate 10% zľavu! Vyskúšajte :)

IMG_1809JPG

IMG_1793JPG

IMG_1798JPG