Z AKÝCH MATERSKÝCH ŠKÔL SI MÔŽETE VYBERAŤ?

Materská škola Beethovenova

Materská škola Benkova

Materská škola Čajkovského 

Materská škola Nedbalova

Materská škola Bazovského

  • Bazovského 413/1
  • 037/773 15 97

Materská škola Novomeského

Materská škola Alexyho

Materská škola Štefánikova

Materská škola Zvolenská

Materská škola Staromlynská

Materská škola Párovská

  • Párovská 36
  • Web: msparovska.webnode.sk
  • 037/6529898

Materská škola Dolnočermánska

Materská škola Piaristická

Materská škola Golianova

Materská škola Rázusova

Materská škola Nábrežie mládeže

Materská škola Ľ. Okánika

Materská škola Mostná

Materská škola Platanová

Materská škola Hospodárska

Materská škola Topoľova

Materská škola Štiavnická

Materská škola T. Vansovej

Materská škola Belopotockého, Dražovce

Materská škola svätých anjelov strážcov

Materská škola Janíkovce

Materská škola Za humnami

Lesný klub detí Medovka