Na koho sa obrátiť ak potrebujete riešiť nejaký zdravotný problém? 

Sonografické vyšetrenie bedrových kĺbov

 • Gynekologicko-pôrodnícky pavilón FN Nitra
 • Ordinačné hodiny: 
8:00 – 11:00 – prvovyšetrenie u novorodencov
11:00 – 12:00 – kontrolné vyšetrenia
12:00 – 12:30 – obedná prestávka
12:30 – 14:00 – kontrolné vyšetrenia 


MUDr. Daniela Hasillová

detský očný lekár

Riečna 424/7


MUDr. Eleonóra Miklášová

ORL ambulancia pre deti a dospelých
Fatranská 12, Nitra

MUDr. Juraj Jakubička

detská pneumologická ambulancia
Špitálska 9, Nitra


MUDr. Ľubica Nemčovičová

pediatrický neurológ
Hviezdoslavova 1, Nitra


MUDr. Michaela Emanuelová

ORL ambulancia pre deti a dospelých
Hviezdoslavova 1, Nitra

MUDr. Edita Raškovičová

detská kardiologická ambulancia
Špitálska 561/9


MUDr. Vladimír Nemčovič

detská urologická ambulancia,
FN Nitra, Gynekologicko-urologický pavilón, č.d. 136 (prízemie)

MUDr. Žaneta Heřmanová

psychologické poradenstvo a terapia
Svätoplukovo námestie č. 126/1, budova Cupola, 2. posch. 
zaneta.hermanova@gmail.com

CPPPaP Nitra

 • J. Vuruma 2, Nitra
 • Centrum poskytuje komplexnú psychologickú, špeciálno-pedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť deťom. Špecializuje sa na oblasť osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosť o rozvoj nadania, eliminovanie porúch psychického vývinu a porúch správania.
 • Web: www.cpppap.sk

DYS - Centrum

 • Piaristická 2, Nitra
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva  poskytuje služby v oblasti logopédie, špeciálnej pedagogiky, psychológie, neurofeedbacku a biofeedbacku.
 • Web: www.dyscentrum.sk

Logopédia Nitra 

 • Prízemie B1, č.d. 16-19, Hviezdoslavova 1, Nitra
 • logopedická intervencia deťom a dospelým s narušenou komunikačnou schopnosťou 
 • Web: www.logopedianitra.sk