Detské centrá, materské centrá a centrá voľného času (v abecednom poradí)

RODINNÉ CENTRUM ALBA

Štefánikova trieda 101/144, Nitra

 • Rodinné centrum s množstvom aktivít, herňou, pohybovou sálou, vzdelávacou miestnosťou, tvorivou dielňou a dvorom. Gravidjoga, cvičenie s bábätkami, tanečné a pohybové dielne.
 • Vstup do herne len popri účasti na aktivitách, vstupné individiuálne.
 • Facebook
 • Web: ww.albacentrum.sk

CENTRUM VOĽNÉHO ČASU DOMINO
Štefánikova 63, Nitra

 • CVČ Domino ako školské výchovno-vzdelávacie zariadenie vytvára podmienky na neformálne vzdelávanie, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť detí, mládeže a rodičov. 
 • Rôznorodá náplň aktivít, od pohybových, tanečných, hudobných, dramatických, výtvarných po kreatívne činnosti, výučbu jazykov, šach, scrabble, modelovanie, folklór, šerm a pod.
 • Webwww.cvcdomino.com

HAPPY BUBI

Lehotská cesta 2, Nitra Kynek

 • Voľnočasové centrum pre deti a rodičov. Ponúka pohybové a vzdelávacie kurzy, organizáciu podujatí, akcií a detských osláv.
 • Pripravujú sa aj montessori dielničky, zumba pre maminy, angličtina pre deti, kaviareň s herničkou.
 • Zaujímavé eventy tvorené podľa vlastných autorských konceptov.

Facebook

MATERSKÉ CENTRUM KLOKANČEK

Nedbalova 17, Nitra Klokočina 

 • Materské centrum s herňou a množstvom doplnkových aktivít (prednášky, besedy, divadelné predstavenia, cvičenia pre deti a bábätká, montessori kurzy)
 • Vstupné do herne: 1,- eur, vstupné na aktivity individiuálne
 • Otváracie hodiny: PO-ŠT 9:00 - 13:00 alebo podľa programu
 • Facebook

RODINNÉ CENTRUM MOTOLINO

Potravinárska 6, Nitra Čermáň

 • Komplexné centrum pre deti a rodiny, kaviareň, indoorová herňa, exteriérové ihrisko a posedenie, množstvo aktivít (montessori, hudobné doobedia, cvičenia pre bábätká i mamičky), detské párty, súkromné narodeninové oslavy, opatrovanie detí vo veku 1,5 do 3 rokov
 • Vstupné do herne 3,50,- eur, vstupné na aktivity individuálne
 • Otváracie hodiny: PO-PIA 9:00 - 19:00, SO-NE 14:00 - 19:00
 • Facebook
 • Web: www.motolino.sk

KOMUNITNÉ CENTRUM MOZAIKA

Fraňa Mojtu 18, Nitra (budova Mediahaus)

 • Komplexné komunitné centrum, ktoré slúži potrebám rôznych generácií v našom meste. Ako materské centrum funguje len piatky v čase 9:00 - 12:00. Priestor pre spoločné aktivity, občerstvenie, hračky, knihy, skákací hrad.
 • Každý piatok tematicky ladená aktivita pre deti a rodičov. Vstupné je doborovoľné, odporúčané 3,- eur.
 • Facebook

Rodinné centrum NATÁLIA

Farská 4, Nitra

 • Dobrovoľná, nezisková organizácia, zameraná na vytvorenie prirodzeného spoločenstva pre deti od najútlejšieho veku (od 1 roku). 
 • Krátkodobé opatrovanie detí, pomoc rodičom pri rozvoji osobnosti dieťaťa, rozvoji motorických schopností, kognitívnej stránky dieťaťa ako aj poradenstva v rámci adaptácie dieťaťa do sociálneho spoločenstva.
 • Zabezpečuje starostlivosť o deti podľa dohodnutých pravidiel, počas organizovania akcií a v prípade, keď rodič potrebuje zabezpečiť starostlivosť o deti v čase jeho neprítomnosti.

 Web: 

Facebook

PRE DETI CARE

Štefánikova 61, obchod Pre deti v OC Galéria MLYNY

 • Malé materské centrum, ktoré je súčasťou prevádzky siete obchodov Predeti.sk
 • Občasné eventy pre budúce mamičky, besedy, cvičenia, prednášky o prvej pomoci.
 • Facebook
 • Mail: info@predeti.sk

BABY CENTRUM PÚPAVIENKY

Dobšinského 15, Nitra

 • Centrum pre mamičky s deťmi v rodinnom dome, ktorý pozostáva z herne, pohybovej sály, viacerých tvorivých miestností. Montessori, poradenstvo s nosením, tvorivé dielne, divadelné predstavenia, besedy, cvičenia pre bábätká a deti.
 • Vstupné individuálne podľa zvolenej aktivity.
 • Facebook

DETSKÉ CENTRUM RAFAELA U VIKI

Župné námestie 9, Nitra centrum

 • Centrum pre deti od 0 do 9 rokov typu jasle/škôlka, celodenná starostlivosť o deti, tvorivé dielne, cvičenia, aktivity, výučba jazykov, súkromné oslavy, ďalšie služby pre rodičov (odvoz/dovoz, nočná starostlivosť), cvičenia pre mamy s deťmi
 • Cenník individuálny podľa zvoleného typu programu a starostlivosti
 • Facebook
 • Web: www.rafaelauviki.sk