Foto: FB profil súboru

Detský folklórny súbor BORINKA

  • Detský folklórny súbor založený v roku 1986.  Prezentuje piesne, hry a tance z okolia Nitry. V repertoári súboru sú detské hry, dievčenské kolesové tance i párové tance - pomalý čardáš a frišká.
  • FB:  www.facebook.com/BorinkaNitra

Foto: FB profil školy

Ateliér Médea

  • Piaristická 2, Nitra
  • Súkromná základná umelecká škola, ktorá sa venuje klasickým výtvarným technikám a zručnostiam, ako maľba, kresba, grafika, keramika. Pre deti a dospelých od 4 do 99 rokov.
  • Web: https://ateliermedea.edupage.org/

Súkromná základná umelecká škola Heleny Madariovej v Nitre

  • Škola založená v roku 2003 má dnes viac ako 700 žiakov v hudobnom, tanečnom, literárno-dramatickom a výtvarnom odbore. Zastrešuje aj detské baletné štúdio a hru v orchestri Swingless Jazz Ensemble.
  • Pre detičky od 4 rokov projekt Hudobná školička.
  • Web: www.konzervatoriumnitra.sk